Banner
.:Dodaj do ulubionych:.

Centrum Szkoleniowe KLANZA

18 lipca 2000 r. Zarząd Główny w Lublinie powołał do życia niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym.
Centrum Szkoleniowe KLANZA wpisane jest do ewidencji MEN pod poz. DN.2.14123/rej/18/00. Dyrektorem Centrum jest Zdzisław Hofman.
Od września 2002 roku działa Filia Centrum Szkoleniowego KLANZA w Warszawie.
Jej kierownikiem jest obecnie Magdalena Ciechańska.

Celem Centrum jest organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz pracowników administracji samorządowej zarządzających oświatą.


Warsztaty prowadzi kadra pedagogiczna z długoletnim stażem i bogatym doświadczeniem.
Mamy w swoich szeregach: 2 trenerów III stopnia - superwizorów,
12 trenerów II stopnia i 4 trenerów I stopnia.

zobacz>>> NASI TRENERZY

Naszą specjalnością jest praca z grupami integracyjnymi, osobami z upośledzeniem umysłowym, warsztaty plastyczne, oraz kreatywność i praca z tekstem literackim.
Organizujemy też warsztaty gościnne, na które zapraszamy osoby z innych stowarzyszeń, fachowców z różnych dziedzin

Osoby oraz placówki zainteresowane naszą ofertą warsztatową prosimy składać zamówienia drogą e - mailową KARTA ZGŁOSZENIA z naszej strony

Niezbędnym warunkiem uczestnictwa jest wysłanie KARTY ZGŁOSZENIA na adres
szkolenia @ klanza. waw. pl
OTRZYMACIE PAŃSTWO AUTOMATYCZNE POTWIERDZENIE
O DOTARCIU ZGŁOSZENIA NA WSKAZANY ADRES.

PROSIMY O WPŁATĘ NALEŻNOŚCI NA KONTO:
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA
Oddział Warszawski, 02-912 Warszawa, ul. Zaciszna 3
BANK PEKAO SA 42 1240 6218 1111 0000 4614 4421 z dopiskiem (nazwa szkolenia)

NASTĘPNIE otrzymacie Państwo potwierdzenie z Centrum Szkoleniowego
o wpisaniu na listę - tylko po odnotowaniu wpłaty na naszym koncie!
KOLEJNA informacja będzie dotyczyć szczegółów szkolenia - adres, ew co ze sobą zabrać itp.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu należy wysłać pisemne powiadomienie.
W terminie do 14 dni przysługuje mi zwrot wpłaty w całości,
w terminie do 7 dni przysługuje mi zwrot 50 % wpłaty.
W przypadku nieobecności na warsztatach bez wcześniejszego powiadomienia, nie przysługuje zwrot kosztów.UWAGA!!!
Decyzją Zarządu Oddziału Warszawskiego i Kierownika Filii Centrum Szkoleniowego w Warszawie
z dnia 8.10 2012 r.
OBOWIĄZUJE ZASADA
JEŻELI ZA SZKOLENIE PŁACI PLACÓWKA NIEZBĘDNE
JEST POTWIERDZENIE DYREKCJI DROGĄ E-MAIL,
O POKRYCIU KOSZTÓW SZKOLENIA
I ZGODA NA WYSTAWIENIE FAKTURY NA PLACÓWKĘ.

NA SZKOLENIA OD DNIA 1 stycznia 2013 roku
zapisywane będą tylko i wyłącznie te osoby,
które równolegle z wysłaniem KARTY ZGŁOSZENIA
wniosą na konto PSPiA KLANZA OPŁATĘ za szkolenie.

Osoby, które już wysłały karty zgłoszeń na przeszłoroczne szkolenia
będą wpisywane na listy od stycznia 2013 tylko po wniesieniu opłaty za szkolenie.

Brak odpowiedniej liczby wpłat - minimum 16 osób spowoduje odwołanie warsztatów.

W takim przypadku zwrot całości wniesionej wpłaty lub przesunięcie wpłaty na inne, wybrane z naszej oferty szkolenie.

Istnieje też możliwość zamawiania innych warsztatów KLANZY i Rad Pedagogicznych!
Programy szkoleń dostosowujemy do potrzeb grupy zamawiającej.

Cena warsztatów na zamówienie
dla placówek oświatowych
170 zł za godz. dydaktyczną + koszty dojazdu i materiałów

dla placówek nie oświatowych
200 zł za godz. dydaktyczną (podwyższona o koszt 23 % VAT)
+ koszty dojazdu i materiałów


kierownik Filii Centrum Szkoleniowego KLANZA Magdalena Ciechańska
Dyżur w Stowarzyszeniu poniedziałek 20.00 - 21.30, tel. 22 858 73 40

Dyżur telefoniczny wtorek 10.00 - 14.00 tel. 502 627 469
obsługa szkoleń e-mail: szkolenia @ klanza.waw.pl