Banner
.:Dodaj do ulubionych:.

Witajcie na stronach warszawskiej KLANZY ®


Decyzją Zarządu Oddziału Warszawskiego
niniejsza strona będzie ulegała wygaszeniu
zapraszany do korzystania z adresu
www.warszawa.klanza.eu

Chcesz wiedzieć co nowego? Zajrzyj do "aktualności"!

 

KLANZA ® - KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy organizacją pozarządową, skupiającą osoby aktywne, poszukujące nowych rozwiązań zmierzających do zmiany rzeczywistości edukacyjnej.
Wprowadzamy styl w nauczaniu, wychowaniu
i animacji społeczno-kulturalnej, wyzwalający aktywność własną uczestników w atmosferze współpracy i poszanowania podmiotowości.
Uznajemy, że każdy człowiek ma potencjał twórczy i może się rozwijać.


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego wyróżnioną nagrodą PRO PUBLICO BONO.

Od 20 lat skupiamy osoby zainteresowane ożywieniem procesu dydaktyczno-wychowawczego w pracy z grupą
poprzez stosowanie metody KLANZY i metod aktywizujących opartych na idei pedagogiki zabawy.

Naszą ofertę kierujemy do nauczycieli przedszkoli, nauczycieli nauczania początkowego, szkół podstawowych, i gimnazjów, nauczycieli muzyki, tańca i plastyki, pedagogów szkolnych, wychowawców świetlic, internatów, pedagogów pracujących z osobami niepełnosprawnymi, animatorów kultury, pracowników socjalnych, katechetów i liderów grup dziecięcych
i młodzieżowych.Metody aktywizujące prezentowane na warsztatach przez animatorów KLANZY
mogą pomóc w:

 • nauczaniu zintegrowanym i blokowym,
 • Wewnętrznym Doskonaleniu Nauczycieli,
 • budowaniu programów i autorskich innowacji programowych,
 • przeniesieniu akcentu z oceniania na informację zwrotną.

Celem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA ® jest:

 • Podnoszenie wiedzy, umiejętności, kultury pedagogicznej w społeczeństwie,
 • Wspieranie i propagowanie inicjatyw pedagogicznych,
 • Propagowanie aktywizujących metod pracy z grupą,
 • Integracja działań różnych środowisk, grup społecznych w celu propagowania kultury pedagogicznej,
 • Stworzenie systemu kształcenia trenerów.

Jak to osiągamy?

 • Organizujemy imprezy z wykorzystaniem metod pedagogiki zabawy,
 • Organizujemy kursy, szkolenia, warsztaty, sympozja, konferencje, odczyty, grupy samokształceniowe,
 • Prowadzimy działalność wydawniczą i popularyzatorską,

Gdzie jestesmy?

  Główna siedziba PSPiA KLANZA i Centrum Szkoleniowego mieści się w Lublinie.
  ZARZĄD GŁÓWNY PSPiA KLANZA
  Zofia Zaorska - prezes honorowy (Lublin)
  1. Ewa Noga - prezes (Lublin)
  2. Lucyna Bzowska - wiceprezes (Bogatynia)
  3. Teresa Starzec - sekretarz (Kraków)
  4. Jolanta Bodo - członek (Lublin)
  5. Jarosław Kaczmarczyk - członek (Poznań)
  6. Anna Pęciak - członek (Szczecin)

  KOMISJA REWIZYJNA
  Ewa Gęca – przewodnicząca (Lublin)
  Joanna Kielasińska - Charkiewicz - członek (Warszawa)
  Piotr Marzęda - członek (Lublin)

  KOMISJA CERTYFIKACYJNA
  dr Krystyna Dachtera – przewodnicząca (Wrocław)
  Anna Sorsa – sekretarz (Wrocław)
  dr Agnieszka Wrońska – członek (Warszawa)
  Małgorzata Miechowska- Malinowska – członek (Gdynia)
  Konrad Prośniak – członek (Kraków)

  SĄD KOLEŻEŃSKI:
  Magdalena Ciechańska (Warszawa)
  Dorota Jaskólska (Poznań)
  Katarzyna Makarewicz (Łódź)


  siedziba: ul. Peowiaków 10/9; 20-007 Lublin
  sekretariat: tel/fax: 81 534 65 83
  kontakt: lublin@klanza.org.pl, www.klanza.org.pl

  Zarząd Główny - Lublin

  W Polsce działa 17 struktur lokalnych i 8 placówek patronackich.


 • Oddziały:
  Oddział Białostocki www.klanza.bialystok.pl
  Oddział w Bogatyni www.bogatynia.klanza.eu,
  Oddział w Gdyni www.klanza.pl
  Oddział w Krakowie www.krakow.klanza.eu
  Oddział w Poznaniu www.klanza.poznan.pl,
  Oddział w Radomiu www.radom.klanza.eu,
  Oddział w Rzeszowie www.rzeszow.klanza.eu
  Oddział Warszawski www.warszawa.klanza.eu
  Oddział we Wrocławiu www.wroclaw.klanza.eu

 • KOŁA TERENOWE

  Koło w Bydgoszczy tel.: 693 627 102
  Koło w Częstochowie e-mail: czestochowa@klanza.org.pl
  Koło w Lublinie e-mail: lublin@klanza.org.pl
  Koło w Łodzi e-mail: lodz@klanza.org.pl

  Koło w Olsztynie e-mail.: olsztyn@klanza.org.pl
  Koło w Przemyślu e-mail: przemysl@klanza.org.pl
  Koło w Szczecinie e-mail: szczecin@klanza.org.pl
  Koło w Tychach e-mail: tychy@klanza.org.pl